Hvordan arbejder vi

Processen med dig er – i 9 ud af 10 situationer

1. Situationer, udfordringer og fokusområder

2. Analyse (fra 2 timer til 2 dage)

3. Handlingsplan

4. Gennemføre handlingsplan og dokumentere fremdrift

5. Følge op og måle værdiskabelse

6. Forankring.

Før, under og efter
Når vi løser en opgave, afstemmer vi sammen med jer løbende forventninger og behov.

Hvis behovet ændrer sig, tilpasser vi indholdet, så fokus hele tiden er dér, hvor behovet og udbyttet er størst.

Efterfølgende ser vi sammen på, om målene er nået og forventningerne er blevet indfriet.

Læring
Som mennesker lærer vi bedst, når vi selv får lov at prøve. Vi lærer sjældent at holde balancen på cyklen, ved blot at se andre gøre det. Balancen får vi ved selv at prøve. Derfor får du rig lejlighed til at øve dig.

Proceselementerne – det hele foregår i en seriøs og munter tone – veksler mellem
– korte teorioplæg og teorigennemgang
– øvelser og situationsspil fra egen hverdag
– cases og eksempler
– demonstrationer
– cafemøder
– workshops
– videndeling
– debat.

Værktøjskassen
indeholder altid praktisk anvendelige redskaber og metoder.

Grundig implementering
er vigtig for, I får det fulde udbytte samt langsigtede effekter og resultater.
Det er hverken en succes for jer eller os, hvis I ikke bruger det, I har lært. Derfor følger vi altid op, så I er sikre på, I er kommet i mål.