Kursus eller projekt?

Når du står med en udfordring, du vil løse – så kan du overveje, om løsningen handler
– om et eller flere kurser,
eller om det er bedre at gennemføre et projekt
eller det handler om konkret rådgivning.

I oversigten neden for kan du finde inspiration i temaerne for din forandring. Du kunne spørge dig selv

– Hvilke af disse temaer kunne bedst løse min udfordring?
– Og er midlet et kursus, et projekt eller et rådgivningsmøde?

Du ved godt, at du blot ringer/mailer til Carsten på 50 70 74 48, og så kan du blive vejledt.

Strategi og Organisation (15 spor)
1 Value propositions
2 Opbygning af en langtidsholdbar strategi
3 Grønne forretningsmodeller (bæredygtighed, cirkulær økonomi)
4 Disruptive strategies
5 Deleøkonomiske strategier
6 Partnerskaber/netværk
7 Vision, mission, mål og værdier
8 Strategiformulering
9 Scenarier som strategiredskab
10 Strategiske handlingsplaner
11 Vision, mission, mål og værdier
12 Opbygning af organisatoriske struktur
13 Det lønsomme generationsskifte – for køber og sælger
14 Turn around af den nødlidende virksomhed eller forretningsenhed
15 Eksekvering af strategien

Ydelser, Salg og Kunder (17 spor)
1 Mersalg og gensalg
2 Kunderejser
3 Kundeintegreret produktudvikling
4 Merværdiskabelse i kundearbejdet
5 Kundepsykologi og kundeadfærd
6 Adfærdspsykologien som løftestang
7 Salgsprocessen og dynamikkerne
8 Salgspåvirkningsstrategier og adfærdselementerne
9 Tilbudsgivning, der øger salget
10 Forhandlinger af priser og vilkår
11 Afstemning af klare forventninger mellem kunde og dig
12 Nye kunder – om nysalg
13 Kundens indvendinger og dine modtræk
14 Dialog-processen, der afdækker kundebehov
15 Kundens skjulte behov
16 Gode aftaler med kunder
17 Opfølgning på kunder

Arbejdsprocesser og Samarbejde (9 spor)

1 Effektivisering af nøgleprocesser
2 Samarbejde mellem grupper
3 Værdiskabende arbejdsprocesser
4 Projekter på tværs
5 Overdragelse af opgaver mellem enheder
6 Konflikter mellem Salgsafdeling og Produktion/Leverance/Teknik
7 Sammenlægning af funktioner eller afdelinger
8 Organisatoriske belønningssystemer
9 Dokumentation på tværs af organisationen

Ledelse og Kommunikation (17 spor)
1 Den nye leder – fra kollega til leder
2 Coaching i praksis
3 Situationsbestemt ledelse
4 Delegering
5 Motivation af medarbejdere
6 Lederudviklingsprogrammer
7 Teamudvikling og teambuilding
8 Coaching af teamet
9 Projektstyring og projektledelse
10 Lederens rolle og opgaver
11 Syv gode vaner
12 Personlig planlægning og prioritering
13 Din personlige udviklingsplan
14 Mødeledelse
15 Effektiv kommunikation
16 Strategi I ledergruppen
17 Ledelse for ikke-ledere

Dialog og Samtaler (9 spor)
1 Facilitering (herunder af gruppebeslutninger)
2 Forhandlingen
3 Lønsamtalen
4 Ansættelsessamtalen
5 Medarbejderudviklingssamtalen
6 Gruppeudviklingssamtalen
7 Omsorgsaftalen
8 Konflikthåndtering og mediation
9 Den adfærdskorrigerende samtale

Disruption og Digitalisering (7 spor)
1 Organisering af din strategi for disruption
2 Rådgivning i og gennemførelse af disruptive processer
3 Finde de digitaliseringsløsninger, der tilfører din virksomhed størst værdi
4 Konsekvensanalyse for kunder, processer, ansatte og økonomi
5 Fundingmuligheder, der kan betale for digitaliseringsprojektet
6 Projektledelse af udvikling og implementering af den digitaliseringsløsning
7 Opfølgning på løsningens værdiskabelse

Økonomistyring og IT (7 spor)
1 Økonomi for ikke-økonomer– om at forstå og arbejde med budgetter og regnskaber
2 Analyse af lønsomhed
3 Opstilling af budgetter (drift og likviditet)
4 Indførelse af motivationsskabende styring af økonomien
5 Forhandling og anskaffelse af nyt økonomi- eller IT-system
6 Indkøb af printere
7 Implementering af nyt system

Analyser af Personer, Teams og Forretning (8 spor)
1 Jungs persontype analyse (JBTA)
2 Ledelsesstil og ledelsesadfærdsanalyse
3 Kundeanalyser
4 Belbin’s teamroller
5 Teamprofilanalyse (Teamdiamanten)
6 Medarbejdertilfredshed
7 Ledelsesbarometer
8 Potentiale Indikator

Gode teknikker (8 spor)
1 Lynlæsning – også af fagkomplekse tekster
2 Læseteknik til eksaminer på videregående uddannelser
3 Mundtlig eksamenstræning
4 Projektskrivning – rapporter, hovedopgaver
5 Præsentationsteknik
6 Mindfulness – grundlæggende meditation og energiforståelse
7 Din intuitions styrke – for ledergrupper
8 Forretningsudviklende meditation

Læring og vinderformler
Vi forbinder læringen til den nyeste forskning inden for læring, neurovidenskab og psykologi samt strategi.
Samtidig bruger vi ”vinder-formler” – og det er formler, der gennem årene har vist sig at holde allerbedst.
I praksis kobler vi læring med de læringsformer og virkemidler, der i praksis virker bedst – og som bygger på et fundament på at åbne for nysgerrighed, høj medinddragelse i løsninger samt klare spilleregler.
Endelig trækker vi på vores erfaringer med læring gennem 20 år som undervisere, forretningsejere, projektledere, proceskonsulenter og ledere.