Strategiseminar for bestyrelsen

“Carsten har en fantastisk evne til at sætte sig ind i kundens konkrete udfordringer og tilpasse sin sparring efter det aktuelle behov. Vi brugte Carsten til vores bestyrelsesseminar, hvor de kommende års strategi var på dagsordenen.
Med stor indføling og respekt for branchen, guidede han os igennem seminaret fra start til mål. Såvel bestyrelse som direktion var meget begejstrede for Carstens tilgang til proces og problemløsning – og ikke mindst hans udfordrende spørgsmål, som gav stof til eftertanke. Vi har allerede hyret Lindvik.dk til næste opgave!”
Trine Thorning
Direktør for brancheforeningen Danske Guldsmede og Urmagere