Erfaren facilitator, der med troværdighed og indlevelse skaber varige forandringer og positiv udvikling

“Vi har ved flere lejligheder brugt Carsten Lindvik som ekstern konsulent. Carsten er en meget erfaren facilitator, der med troværdighed og indlevelse, skaber et rigtig godt udgangspunkt for varige forandringer og positiv udvikling for både organisationen og medarbejderne.

Der blev blandt andet afholdt en kursusdag for alle sygeplejersker i Slagelse kommune. En inspirerende og meget indlevende dag, hvor Carsten præsenterende os for meget praktisk anvendelige værktøjer til at forstå og håndtere hverdagsrehabilitering ud fra situationsbestemt ledelse. Der var en god afveksling mellem oplæg, fælles drøftelse og gruppearbejde – både med fokus på det generelle, men i høj grad også med udgangspunkt i medarbejdernes egne oplevelser. Alle havde stort udbytte af dagen, som vi efterfølgende har fulgt op på således, at vi i dag i langt højere grad har en forståelse af, hvordan vi håndterer de enkelte borgere.

Vi vil meget gerne benytte os af Carstens kompetencer igen”.
Bitten Kirsch Beyer, Områdeleder Sygeplejen Slagelse