En bedre sammenhængende hverdag

Samspil mellem borger og sygeplejerske

“Carsten Lindvik har hjulpet os med at optimere den rehabiliterende indsats hos borgerne. Alle sygeplejersker har gennemført 3 temadage med praksisnær læring med udgangspunkt i egne konkrete cases.
Vi har fået langt større fokus på borgernes egne ressourcer, og på hvordan vi bedst støtter borgerne i at blive mere selvhjulpne. Det giver øget værdi for mange borgere, når de er mindre afhængige af at skulle vente på sygeplejersken. Borgernes opfattelse af deres egne potentialer fremmes via de redskaber, sygeplejerskerne lærte på temadagene.

Flere effekter af temadagene

  • Antal månedlige ydelser er faldet fra 1100 timer i april til under 900 timer i august
  • Over hele sommeren har vi kun brugt 17 eksterne vikarer mod 4-5 dagligt sidste år
  • Det mindskede vikarforbrug medfører langt færre fejl og utilsigtede hændelser
  • Øget trivsel i sygeplejegruppen. Vi bruger ikke hver dag tid på at informere vikarer
  • Stressniveauet er mindsket, da vi bruger ressourcerne på den rigtige sygepleje
  • Mere samarbejde om den enkelte borger
  • Fokus på de komplekse forløb
  • Det er fagligt sjovere. Opgaverne passer til det, sygeplejerskerne helst vil lave
  • Flere borgere i sygeplejeklinikken udfordrer kørelisterne mindre
  • Et højt og vedvarende fokus på at rehabilitere borgerne.”

Anette Beck Hjort, Gruppeleder for sygeplejerskerne i Brønshøj-Husum i Københavns Kommune