Hvordan begynder vi?

Det første er at mødes – i stor fortrolighed og til prisen af en kop kaffe.

Tag en snak med os og hør mere om vores selvsponsorerende proces, der giver hurtige lønsomme resultater – uden forøget risiko - hverken økonomisk, juridisk eller moralsk.

Her hører du om,

 • hvem vi er – og hvordan vi griber tingene an
 • hvad vores erfaringer er fra andre tilsvarende kriser
  • hvad der virker
  • hvad der absolut ikke virker
 • hvad vi har bidraget med i konkrete cases
  • de første 3-4 uger af konkrete resultater – økonomisk og motivationsmæssigt
  • de næste 3-4 måneder i forhold til lønsomheden
  • de efterfølgende 9-12 måneder, der har skabt virksomheder eller organisationer med meget store resultater.
 • De indbyrdes spilleregler mellem dig og os under et samarbejde
 • Vi viser et eksempel på en samarbejdsaftale
  • den fylder 1 side
  • den er meget ukompliceret

Du får også lejlighed til at fortælle

  • din historie
  • om din virksomhed/organisation
  • om din usikkerhed, tvivl eller bekymringer

Herefter tager vi stilling til, om vi sammen ønsker at indgå et samarbejde.