Årsager til virksomhedskriser

Årsager til kriser kan være flere, og de mest typiske er:

  • Ledelsesbeslutninger – der er forkerte – grundet lav kompetence, inaktivitet eller gruppetænkning i ledelsen
  • Markedssvigt
  • Tekniske problemer – produktionsnedbrud, sprængte rør, metaltræthed, giftudslip
  • Menneskelige fejl – den forkerte ventil var åben, fejlkommunikation mht. hvad der er lovet kunden
  • Force majeure – storme, jordskælv, vulkansk aktivitet, oversvømmelser, store skovbrande