Stagnerende?

Bedre lønsomhed

Vores erfaringer er, at mange virksomheder gennem årene vænner sig til at leve med en vis form for stagnation, eksempelvis hvor

 • Marginerne presses og bliver stadig mindre
 • Kunderne efterlyser bedre priser år efter år samtidig med at
  • de ønsker endnu bedre produkter/ydelser
  • de ønsker ydelserne endnu mere tilpasset deres unikke behov
 • Kunderne handler oftere hos konkurrenterne
 • Produktionsapparatet behøver måske mere vedligehold – og er kommet på den teknologiske bagkant
 • Omkostningerne er stadig stigende – både de faste og de variable
 • Konkurrencen er stadig stigende, hvor andre kan levere det samme til lavere priser – og måske til bedre kvalitet
 • Medarbejderne tager måske ikke det ansvar, der er behov for

Andre konsekvenser er ofte, at

 • Alle slider mere i det, for at nå det samme
 • Ejer er mere på arbejde – og med opgaver, der ikke er så trivselsfremmende
 • Gejsten er forsvundet
 • Evnen til at samarbejde på tværs mellem afdelinger ikke er til stede
 • Nytænkningen har svære vilkår
 • Omstillinger, projekter og nye tiltag finder ikke rigtig rodfæste
 • Der kommer flere og flere opgaver til – og der er ingen af de gamle opgaver forsvinder
 • Strategien er ikke effektiv, hvilket måske bunder i en tvivl om, hvad der holdes fast i, og hvad der må ændres

Der er mange ”gode” grunde til ikke at ændre ved noget

 • Vi vil ikke gøre medarbejderne nervøse (de bedste skal jo nødig rejse)
 • Vi har haft store udfordringer før. Vi har da altid klaret den
 • Det er måske bare en periode, der skal overvindes
 • Leverandører, kunder, bank m.fl. skal helst ikke kende sandheden
 • Jeg har ikke nogen at snakke med eller dele mine bekymringer med
 • Jeg er for stolt til at dele mine bekymringer

Men det er en dårlig strategi at holde fast i. For I ved inderst inde godt, hvor virksomheden er på vej hen.

Så er det ikke på tide at tage en snak med os? Og høre mere om vores selvsponsorerende proces, der giver hurtige lønsomme resultater og uden forøget risiko.